SMART Notebook®

Mjukvara för samarbetsstudier

Information om aktivering och produktnycklar

Find your software Product key

For Software products purchased before April 14, 2014


Inloggning för mjukvaruportal

For Software products purchased after April 14, 2014


SMART Software Portal

SMART Software Portal är en webbtjänst som låter kunder och kanalpartners granska produktnycklar, aktiveringar och slutdatum för nuvarande SMART-mjukvara. SMART Software Portal är just nu endast tillgänglig för engelsktalande kunder i Nordamerika och Storbritannien. Besök portalen på https://licensing.smarttech.com

En guide är tillgänglig för att lära dig hur man använder och hanterar mjukvaruprenumerationer.

Visa guide

Lärare: Kontakta din IT-avdelning för att se om din skola har en mjukvaruportal. Åtkomst kan vara begränsad till vissa användare inom din organisation

En del av SMART Learning Suite

Silktouch™

SMART Notebook-program

Världsledande mjukvara för utbildning.

GRATIS PROVPERIOD

Object awareness™

SMART Lesson Activity Builder

Skapa engagerande lektioner på under 5 minuter.

LÄS MER

Pen iD™

SMART amp-programvaran

Google Apps for Education? Upptäck samskapande på en helt ny nivå.

LÄS MER